Kai Ingemann Schnetler
Startside Galleri Opstillede taxa Projekter Nyheder Links Fossiler i undervisning English version Publikationsliste

Galleri
Opstillede taxa
Projekter
Nyheder
Links
Fossiler i undervisning
English version
Publikationsliste  United Kingdom Flag

 

Velkommen til min hjemmeside!

Som det vil fremgå af hjemmesiden, arbejder jeg med kænozoiske mollusker (bløddyr). Jeg har siden sidst i 1960'erne interesseret mig for disse fossiler og knyttet kontakter til mennesker med den samme interesse, både her i landet og i udlandet. Det har været amatørsamlere og amatørgeologer som jeg selv eller geologer fra universiteter eller museer. Jeg har også god kontakt med flere zoologer, der arbejder med nutidige mollusker.

Gennem årene har jeg selv samlet og byttet fossile mollusker, og jeg har herved fået et godt kendskab til molluskfaunaen fra de forskellige perioder og områder. Af de forskellige grupper inden for bløddyrene har sneglene den største interesse.

Jeg har siden 1985 fået udgivet flere artikler i danske og udenlandske tidsskrifter og har flere projekter undervejs. Jeg er medlem af Dansk Geologisk Forening og flere udenlandske geologiske foreninger.

Jeg er tidligere formand for Jysk Stenklub, en amatørgeologisk forening med hjemsted i Aarhus. 

Jeg er tidligere folkeskolelærer (dimitteret 1971) og  interesserer mig meget for matematik, naturfagene og musik. På denne hjemmeside findes der nogle ideer til geologi i faget natur/teknik.

Jeg er amatørmusiker og har tidligere spillet el-bas i en duo, der spillede standards og nyere jazz.

Jeg er medlem af afdelingsbestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening i Randers kommune. I de seneste 11 år har jeg sammen med to kolleger været frivillig naturmedarbejder ved Randers Kommune. Vores arbejde består i inventering af § 3 områder, dvs. moser, enge, heder og søer, hvor vi registrerer planterne og vurderer naturtilstanden for lokaliteterne.

 

Eventuelle kommentarer og spørgsmål kan sendes til: Ingemann Schnetler

 

Denne side blev senest opdateret 17-03-2023.